Sizin için Seçtiklerimiz
Cevşenli Kolye-1 Cevşenli Kolye-1 Cevşenli Kolye-1 Cevşenli Kolye-1

Cevşenli Gümüş Kolyeler  & Kişiye Özel Kolyeler
Kişiye Özel Cevşenli Gümüş Kolye Nedir ?

Her insanın hayatta yaşadığı ve yaşamak zorunda olduğu sorunları olur. Önemli olan bunları kabullenip çarelerini aramaktır. Kabullenmediğinizde ise çare bulmanız şöyle dursun, sorunlar üst üste gelir ve an gelir hayat yaşanamaz hale gelmeye başlar. Tedbir ve çalışma bizden hidayet ve takdir Allah'tandır.


Duâ ile Allah'ın sonsuz rahmet ve hazinesinden bir şey istemeyen insanın da Hakkın nazarında ne önemi olabilir?* Duâ, varlığımızın değerini de belirler. Duâ, ispat-ı vücuddur. Yâni, varoluş sebebimizi, ne olduğumuzu, nereden geldiğimizi, niçin geldiğimizi ve nereye gideceğimizi, sonunda ne olacağımızı ve ne olmamız gerektiğini duâlarımızla ortaya koyarız.*

İnsan bu dünyaya ibadet, duâ ve ilimle tekemmül etmek/mükemmelleşmek için gönderilmiştir.İbâdetin özü ise duâdır. Büyük bir kulluk olan duâ; her şeyin sahibi, mâliki, idârecisi,Rabbi, sonsuz rahmet, şefkat, sevgi, kudret sahibi olan Cenâb-ı Hakk'a yalvarmak, istemek, O'na dayanmak, aczimizi anlayıp O'nu vekil tâyin etmek, ihtiyaç ve arzularımızı O'na arz etmektir.

Kampanyalı Ürünler

Cevşenli Kolyeler

Cevşenli Kolyeler © 2015